MENU GŁÓWNE

KURSY WALUT NBP

USD3,8558
EUR4,3120
CHF3,9802
GBP4,9962
CZK0,1596
SEK0,4487


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Usługa SMS saldo


 

Bank Spółdzielczy w Trzebielu udostępnił swoim Klientom usługę SMS

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu SMS informującego o wolnych środkach na rachunku oraz kwotach trzech ostatnich transakcji. Przez wolne środki rozumie się środki pieniężne płatne na każde żądanie, powiększone o środki z tytułu udzielonego kredytu w rachunku.

Informacja przekazywana jest w sposób zapewniający zachowanie poufności.

Wymaganiem technicznym do odbioru usługi jest telefon komórkowy posiadający funkcję odbioru komunikatu SMS.

Warunkiem proceduralnym korzystania z usługi SMS jest posiadanie lub założenie w Banku rachunku oraz złożenie pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS.

 

Więcej…
 


System bankowości elektronicznej I-BankBank Spółdzielczy w Trzebielu oferuje swoim Klientom bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku poprzez Internet – I-Bank. Usługa ta umożliwia osobom prywatnym, firmom i instytucjom dostęp do swoich rachunków za pomocą przeglądarki internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie
Więcej…