MENU GŁÓWNE

KURSY WALUT NBP

USD3,7649
EUR4,1292
CHF3,8535
GBP5,7223
CZK0,1513
SEK0,4492


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Bankomaty

Spółdzielczą Sieć Bankomatów tworzy ponad 5000 bankomatów na terenie całej Polski należących do Banku  BPS S.A., SGB Bank S.A., BGŻ S.A. oraz Planet cash4you. W  sieci tej wszyscy Klienci Banku Spółdzielczego w Trzebielu mogą dokonywać wypłat gotówkowych bez żadnych prowizji.


Bankomaty Banku Spółdzielczego w Trzebielu zlokalizowane są w:

 

 

 

 

 

 

 

Usługa SMS saldo


 

Bank Spółdzielczy w Trzebielu udostępnił swoim Klientom usługę SMS

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu SMS informującego o wolnych środkach na rachunku oraz kwotach trzech ostatnich transakcji. Przez wolne środki rozumie się środki pieniężne płatne na każde żądanie, powiększone o środki z tytułu udzielonego kredytu w rachunku.

Informacja przekazywana jest w sposób zapewniający zachowanie poufności.

Wymaganiem technicznym do odbioru usługi jest telefon komórkowy posiadający funkcję odbioru komunikatu SMS.

Warunkiem proceduralnym korzystania z usługi SMS jest posiadanie lub założenie w Banku rachunku oraz złożenie pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS.

Więcej…
 


System bankowości elektronicznej I-BankBank Spółdzielczy w Trzebielu oferuje swoim Klientom bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku poprzez Internet – I-Bank. Usługa ta umożliwia osobom prywatnym, firmom i instytucjom dostęp do swoich rachunków za pomocą przeglądarki internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie
Więcej…